OPTIMASILVA › služby

›› Pěstební činnost

Navrhneme a zajistíme optimální postup pro zajištění Vaší kultury dle platné legislativy. Samozřejmostí je zajištění vhodného sadebního materiálu pro Vaše stanoviště s následnou péčí a ochranou před škodlivými vlivy.

- úklid klestu
- příprava půdy
- zajištění vhodného sadebního materiálu
- zalesňování
- ochrana kultur proti škodám zvěří a buřeni
- výchovné zásahy (prořezávky, probírky do 40-ti let)

 

 

 

 

›› Těžební činnost

Přizpůsobíme těžební technologii s ohledem na dané stanoviště a zajistíme optimální sortimenatci pro nejlepší zpeněžení Vašeho dřeva. Provádíme mýtní i předmýtní úmyslnou i nahodilou těžbu všemi dostupnými technologiemi.

 

 

Těžební činnost

- harvestorova technologie
- klasická technologie (manuální, motomanuální, animální

 

 

 

 

 

 

 

 

 

›› Obchod se dřevem

Navrhneme optimální sortimentaci všech dřevin a následný prodej k dosažení nejvyššího možného zisku
z Vašeho lesa za běžnou obchodní marži (2-3%), včetně těžebních zbytků.

 

 

 

›› Doprava

Zajistíme dopravu dřeva ke konečným zpracovatelům

 

Doprava

 

- silniční dopravu (odvozní soupravy s přívěsem,
   vlekem a oplenem)
- železniční dopravu

 

 

 

 

 

 

 


›› Výkup lesních pozemků:

• Vykupujeme jakékoliv lesní pozemky na celém území České Republiky, bez ohledu na stav zalesnění.

 ›› Ostatní služby

• realizace zahrad a údržba zeleně
• rizikové kácení
• štěpkování
• rekultivace pozemků
• mapování
• měření dřeva na pni